Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationalisering av system för kostnadseffektiv elbilsladdning

Diarienummer
Koordinator CACHARGE AB
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte: Identifiera vilka europeiska marknader som är mest relevanta för CaCharges laddlösning. Målsättning: 1. Analysera och utse de 3-5 mest relevanta Europeiska marknaderna för CaCharges lösning 2. Genomför djupanalys för att avgöra vilken ordning CaCharge skall expandera på de utvalda marknaderna. 3. Skapa en effektiv lanseringsplan för CaCharges laddlösning på den norska marknaden. Utfall: Fem marknader är identifierade och rangordnade, därtill är en introduktionsplan för Norge framtagen.

Långsiktiga effekter som förväntas

De mest relevanta länderna har identifierats och utvärderats enligt följande kriterier; antal elbilar och dess prognostiserade tillväxt, andel ”offstreet” parkeringsplatser och landets parkeringsstruktur samt tillgängliga subventioner för elbilar och laddinfrastruktur. Rangordningen och utfallet blev 1. Norge 2. Tyskland 3. UK 4. Nederländerna 5. Frankrike. Innan projektets utfall hade CaCharge en annan bild av ländernas prioritet och rangordning. Projektet har såldes bidragit till en ökad kunskap och värdefull förädling av bolagets etableringsplan.

Upplägg och genomförande

1.Övergripande analys av behovet av laddtjänster i relevanta europeiska länder: Detta genomfördes genom intern marknadsanalys med hjälp av branschexperter. 2.Djupanalys av marknaden för laddtjänster i utvalda länder Detta genomfördes primärt genom marknadsanalys tillsammans med Business Sweden. Intervjuer och samarbete utfördes med Business Swedens lokala kontor. 3. Strategi för marknadsintroduktion Norge Detta genomfördes genom marknads- och kundanalys samt genom intervjuer med individer verksamma inom den norska elbilsbranschen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00839

Statistik för sidan