Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Intelligenta sårvårdsförband

Diarienummer
Koordinator ABSORBEST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla demonstrationsprodukter av ett sårförband som kan mäta applicerat tryck. Vi har utvecklat tryckmätare för demonstration som är för engångsbruk. Syftet var även att nå marknadsacceptans genom att visa produkterna i fokusgrupper. En demonstrationsprodukt visades för en sjuksköterska med positiv feedback.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar att vårt koncept fungerar och vi har utvecklat en tryckmätningsprodukt som är tunn, flexibel avseddför engångsbruk och som kan mäta trycket på ett bra sätt. Reaktioner från sjuksköterskor har varit både att de intehar behov av detta, men också att denna produkt kan vara ett användbart verktyg för att linda till rätt kompression.

Upplägg och genomförande

Specifikationen för trycksensorn sattes genom att se på användarnas behov. Teknisk utveckling av sensorn byggde på specifikationen samt en förstudie. Detta arbete gick som förväntat. En utvärderingsmetod för demonstratorerna togs fram och laboratoriemätningar gjordes för att verifiera funktionalitet hos sensorn. Konceptet diskuterades med sjuksköterskor och den utvecklade demonstratorn visades för en sjuksköterska.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-05183

Statistik för sidan