Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Intelligent prissättning

Diarienummer
Koordinator Rightpriceai AB
Bidrag från Vinnova 294 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektet handlade om att reda ut hur vi ska bygga en attraktiv tjänst ovanpå vår algoritm för att hitta optimala priser på produkter i ehandelsbutiker. Detta inkluderade att undersöka våra potentiella användares operationella utmaningar med syfte att förstå vilka aspekter av tjänsten som är mest intressanta. Projektet innehöll också att bygga en prototyp eller demoversion av tjänsten för att kunna visa upp för potentiella kunder och investerare.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått en mycket djupare förståelse för våra potentiella användares utmaningar. Nästan allt fokus ligger på toppsäljande produkter, vilket vi kommer ta hänsyn till i paketeringen av vår tjänst. Vi har identifierat några möjliga vidareutvecklingar av tjänsten som markant skulle öka nyttan för och intresset hos våra kunder. Vi räknar med att implementera dessa förbättringar innan lansering. Vi har nu också en prototyp som går att visa upp för kunder och potentiella investerare. Den förenklar diskussioner och att samla in feedback från framtida användare.

Upplägg och genomförande

På prototypsidan har vi utvärderat olika ramverk för att bygga systemet i, samt analyserat plattformar för att hantera dataströmmen från våra kunder. Valen har visat sig vara enkla, men utvecklingen av själva prototypen har istället tagit något mer tid än väntat. Vi har utfört intervjuer med ett antal potentiella användare, samt visat dem prototypen för att få feedback på vad de tycker är bra eller saknas. Användarna har varit väldigt entusiastiska och öppna under intervjuerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03817

Statistik för sidan