Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrerad WLAN-effektförstärkare med hög verkningsgrad och hög linjaritet i 28 nm CMOS

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 3 494 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål har varit att konstruera en högeffektiv och linjär effektförstärkare (PA) i 28 nm CMOS för standarden 802.11ac WiFi enligt ett nytt förstärkarkoncept, integrera den med en komplett sändtagare i 28 nm CMOS och utvärdera prestanda på en tillverkad krets. Vi har tagit fram ett fungerande nytt PA koncept som ökar verkningsgraden med 40 % under sändning och med bibehållen linjaritet. Vi har visat att den verkar robust för att användas i en produkt. Vi har dock inom tidsramen inte hunnit att tillverka eller utvärdera någon krets.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat ett förstärkarkonceptet som leder till bättre effektförstärkare med lägre strömförbrukning än konventionella konstruktioner. Vi har också bättre förståelse för hur man skall integrera WLAN-PA med sändtagare som kan möta de höga kraven för 802.1ac-standarden samt verifierat att kretsens kritiska block har god tillförlitlighet. Resultaten har och kommer att kommuniceras på vetenskapliga konferenser och publikationer. Projektpartnern Catena planerar en testkrets enligt ursprungsplanen, med 1-1,5 års försening som skall leda till en förbättrad produkt.

Upplägg och genomförande

Upplägget har följt en konventionell konstruktionscykel av en integrerad krets: konceptarbete, implementation, layout och konstruktionsverifiering, tillverkning på extern kiselsmedja, kapsling, utvärdering av prestanda och jämförelse med existerande produkter. Men pga. svårigheter med konceptet, implementering och kretssimuleringsverktyg och -metoder, nådde vi inte längre än till konstruktion/layout etc. Detta kommer dock att genomföras med 1-1,5 års försening.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-01850

Statistik för sidan