Integrerad WLAN-effektförstärkare med hög verkningsgrad och hög linjaritet i 28 nm CMOS

Diarienummer 2016-01850
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 3 959 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Forsknings- och innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

Projektet fokuserar på konstruktion av en högeffektiv och linjär effektförstärkare (PA) i 28 nm CMOS för nya standarden 802.11ac WiFi enligt ett nytt koncept relaterat till Envelope Tracking (ET), integrerat med en komplett sändtagare i 28 nm CMOS, tillverkat vid en kiselsmedja, och med utvärderade prestanda. PA-integrationsproblem (värme, överhörningar mellan sändare och mottagare, kapsling) kommer också att undersökas i projektet, samt långtidsstabilitet (tillförlitlighet), vilket görs på en kapslad komplett sändtagare.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att visa om det nya förstärkarkonceptet leder till bättre PA än konventionella konstruktioner, vars för- och nackdelar är välkända idag. Resultatet kommer också vara en bättre förståelse för hur man skall integrera WLAN-PA med sändtagare som kan möta de höga kraven för den nya 802.1ac-standarden. Resultaten kommer att kommuniceras både internt och externt, med hänsyn tagna för de deltagande aktörernas akademiska och kommersiella intressen. Lyckade resultat kommer att vidareutvecklas till kommersiella produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets upplägg är en - i huvudsak - konventionell konstruktionscykel av en integrerad krets: konceptarbete, implementation, layout och konstruktionsverifiering, tillverkning på extern kiselsmedja, kapsling, utvärdering av prestanda och jämförelse med existerande produkter. Kraven sätts från standarden 802.11ac (5 GHz bärvåg, 80 MHz bandbredd, modulation 256QAM) men med reducerad uteffekt för att behålla linjaritet. Projektets start-slut: 2016-07-01 2018-06-30 (24 månader). Arbetet är organiserat i fyra arbetspaket (work packages).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.