Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Insurello - digitalisering av försäkringsersättning

Diarienummer
Koordinator Insurello AB - SSE Business Lab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har ämnat att utvärdera möjligheter kring den mest kritiska delen när det gäller försäkringsersättning att identifiera vilka försäkringar en skadedrabbad har. Vårt mål har varit att bygga en teknisk lösning som identifierar samtliga möjligheter till ersättning som finns.

Långsiktiga effekter som förväntas

Efter projektets genomförande så har vi redan den bästa digitala lösningen för försäkringsersättning som finns på marknaden. Förväntade effekter är också att framtida utveckling kommer kunna bli mer skalbar, givet noggrann lagd arkitektur. Slutligen kommer det innebära att vi kan skapa en tidseffektiv och smidig kundupplevelse i en annars väldig analog process i en trögrörlig bransch.

Upplägg och genomförande

Upplägget gick ut på att kartlägga brister med vår nuvarande arkitektur givet vårt projektmål. I anslutning med detta har kravställning formulerats av projektledare med hjälp av advisors och kunder. Genom en kontinuerlig iterativ process under projektets gång har vi byggt en teknisk lösning som godkänts av samtliga intressenter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00024

Statistik för sidan