Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Instrument Små och medelstora företag 2017

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Instrument Små och medelstora företag (SMF) syftar till att paketera och sprida resultat från FoI-projekt till SMF samt öka forskares kunskap om SMFs utmaningar. Målet är en ökad medvetenhet om utvecklings-, och innovationsmöjligheterna i fler SMF genom att företag får tillgång till lättillgängliga resultat, samt till forskare och andra företag med liknande utmaningar och behov. En målsättning är också att kunna erbjuda fortsatt utvecklings- och innovationsstöd, vilket kan utförs av forskningsinstitut, akademi och arenor som IUC.

Långsiktiga effekter som förväntas

-Merparten av projekten genomför paketering av (del)resultat för SMF: I detta projekt har tio aktuella FoI-projekt fått information om möjlighet att paketera, varav tre paketeringar genomförts och ytterligare fyra kommer att paketera inom efterföljande projekt som är beviljat -Produktion2030 sprider resultat till fler företag i form av Teknikworskhoppar, mm 15 genomförda Teknikworkshoppar med 197 företagsrepresentanter representerande 97 företag -Resultat görs digitalt tillgängliga via Produktion2030s web Paketeringar tillgängliggörs på Produktion2030s hemsida

Upplägg och genomförande

Ett antal olika typer av aktiviteter har genomförts som samlat bidragit till ökad förståelse, interaktion och utbyte mellan akademi, institut, regionala aktörer och SMF för att på så sätt öka spridning och tillämpning av den nya kunskap som tas fram. Huvudaktiviteter -Dialog och förankring med FoI-projekt och arenor, främst IUC-nätverket -Paketeringar av delresultat i aktuella FoI-projekt -Teknikworkshoppar inkl uppföljning för fortsättning -Breddkommunikation: främst notiser hemsida och kalendarium samt monter Automation Smålands årskonferens -Projektledning

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 augusti 2017

Diarienummer 2017-03473

Statistik för sidan