Instrument Små och medelstora företag 2017

Diarienummer 2017-03473
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Det är en stor utmaning för små och medelstora företag (SMF) att vara uppdaterade om ny teknik, nya metoder och ny kunskap. Nära 200 företag medverkar i Produktion2030s olika projekt. Överföring av resultat från projekt i Produktion2030 måste också ske bredare. Instrumentet syftar till att paketera resultat, sprida dessa till SMF samt öka forskares kontaktnät och kunskap om utmaningar som rör SMF. Målsättning: - öka antalet företag som använder resultat från Produktion2030s projekt - öka antalet SMF som medverkar i Produktion2030:s projekt och andra aktiviteter.

Förväntade effekter och resultat

Projektresultat - Merparten av projekten genomför paketering av (del)resultat för SMF. - Resultat sprids till fler företag i form av TeknikWorkshoppar, kurser, seminarier, mm - Resultat är digitalt tillgängliga - 200 SMF har medverkat i Produktion2030s SMF-aktiviteter 2020 Direkta effekter Produktion2030 når fler SMF med sina forskningsresultat genom att: - Regionala industriorganisationer använder resultaten i sina kanaler - SMFs medverkan i forsknings- och innovationsprojekt ökar - Anpassningen av FoI-projekten till SMF-målgruppens behov och utmaningar ökar

Planerat upplägg och genomförande

Ett antal olika typer av aktiviteter genomförs som samlat bidrar till ökad förståelse, interaktion och utbyte mellan akademi, institut, regionala aktörer, industrinätverk och SMF för att på så sätt öka spridning och tillämpning av den nya kunskap som tas fram. Huvudaktiviteter - Dialog och förankring med FoI-projekt och arenor - Paketeringar - TeknikWorkShops och seminarier inkl uppföljning för fortsättning - Breddkommunikation, skriftlig: nyhetsflöde hemsida, notiser, artiklar, kalendarium - Breddkommunikation, muntlig: föredrag, montrar - Projektledning

Externa länkar

Produktion2030

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.