Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationssystem för stadens lungor

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Movium - SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Vi vill säkerställa att det finns ett livskraftigt trädbestånd i städerna och att produkter, system och tjänster för att åstadkomma det utvecklas för den internationella marknaden. Det uppnår vi genom att skapa system för övervakning och information, att få fram klimattåliga och friska trädsorter och skapa opinion för stadsträdens betydelse för hållbara städer. Vi har samlat en stark och kompetent konstellation och utvecklat en projektidé som leder till ett samlat system för information, övervakning, datahantering och kanalisering av samhällets och medborgarnas engagemang.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat är att utveckla digital teknik för att samla information via en webbhub, skapa nationell databas med öppen data, utveckla en app som medborgarna använder för att informera och informeras om stadsträden, utveckla former av övervakning via digital platsteknik eller fjärranalys, utveckla bättre sorter av stadsträd, väcka opinion för stadsträden på nationell nivå. Det uppnår vi till dels efter samverkansskedet men det mesta tar lite längre tid. Effekterna blir med tiden friskare och livskraftigare stadsträd som bidrar till hållbarare och attraktivare städer.

Upplägg och genomförande

Vi har utvecklat, fördjupat och förankrat projektidén genom kontakter och diskussioner främst nationellt men också internationellt. Vi har stärkt vårt nationella och internationella nätverk. Genom marknadsföring, konferenser, workshops och besök hos potentiella partners utvecklat konstellationen och identifierat utvecklingsprojekt att ingå i projektets innovationsprocesser. Vi har utvecklat våra relationer med aktörer inom IKT, databasuppbyggnad, app-utveckling etc för att bygga kompetens för utveckling i de delar där vi är kravställare men inte har egen kompetens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00756

Statistik för sidan