Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

In the Hub - Samspel mellan operatörer och förarlösa fordon i framtidens transportsystem

Diarienummer
Koordinator Scania CV AB
Bidrag från Vinnova 6 105 000 kronor
Projektets löptid april 2020 - februari 2023
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI - hösten 2019

Syfte och mål

I takt med att automation, artificiell intelligens och uppkoppling utvecklas förändras människans roll vid samspel med fordon. Inom tunga transporter utvecklas miljöer där en människa, eller grupp av människor, ska kontrollera ett flertal förarlösa fordon med hög automationsnivå inom en hubb (t.ex. gruva), samt i trafik mellan hubbar. Detta projekt ska utforska och demonstrera hur människor ska interagera med förarlösa fordon i uppkopplade transportsystem. Målet är att utforma nya modeller för interaktion som bidrar till effektiva och säkra transporter inom och mellan hubb.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer dels generera ny kunskap och nya modeller för interaktionsdesign, dels konkreta designkoncept för ett antal olika användarfall. Ett av designkoncepten utvecklas även till en mer produktionsnära prototyp. Kunskapen, designkoncepten, modellerna och prototypen som tas fram i projektet kommer kopplas till pågående utveckling inom Scania och kan även utgöra vägledning för övrig svensk fordonsindustri. Resultatet kan nyttjas inför implementationer för i kontrollerade uppkopplade transportsystem i olika former av hubbar, men på sikt även i andra trafikmiljöer.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer fokusera särskilt på ett antal användarfall där människor ska interagera med lastbilar från olika platser i en hubb. Inledningsvis görs en behovsanalys för framtida användare samt en kartläggning av möjlig teknik för interaktion. Utifrån identifierade behov skapas designkoncept för varje användarfall. Ett av designkoncepten vidareutvecklas sedan till en prototyp som integreras i en verklig eller simulerad lastbil och testas med potentiella användare i verklig eller simulerad användarmiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 december 2022

Diarienummer 2019-05898

Statistik för sidan