Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

In the Hub - Samspel mellan operatörer och förarlösa fordon i framtidens transportsystem

Diarienummer
Koordinator Scania CV AB
Bidrag från Vinnova 6 046 123 kronor
Projektets löptid april 2020 - februari 2023
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2019-05898eng.pdf(pdf, 1936 kB) (In English)

Syfte och mål

Detta projekt utforskade och demonstrerade hur människor kan interagera med förarlösa fordon i uppkopplade transportsystem i framtidens hubbar. Målet var att undersöka och designa nya modeller för interaktion mellan mänskliga operatörer och förarlösa fordon som bidrar till effektiva och säkra transporter i hubbarna. Arbetet fokuserade särskilt på två användningsfall där interaktionen med fordonen antas vara betydande, och där implementering är möjlig i ett tidigt skede vid introduktion av förarlösa tunga fordon.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten inkluderar: 1. Ny kunskap om användarbehov för interaktionsdesign som finns hos professionella operatörer i ett kontrollerat transportsystem. 2. Koncepten visualiserades och implementerades genom olika metoder. 3. Nya modeller för hur användargränssnitt för förarlösa fordon ska utformas. 4.Ny kunskap om hur användargränssnitt ska utformas för att komplettera varandra och tillsammans stödja operatörer med olika roller i ett transportsystem. 5. Vetenskapliga publikationer som publicerats eller är inskickade till vetenskapliga konferenser.

Upplägg och genomförande

Vi tillämpade en typisk användarcentrerad designstrategi i projektet. Vi skapade flera koncept med röstinteraktion, AR och gestkontroll. Vi implementerade koncepten i flera prototyper. Vi testade koncepten med potentiella slutanvändare med relevanta yrken. Vi använde huvudsakligen subjektiva skattningar och kvalitativa intervjuer i studierna, vilket genererade ny kunskap om säkra, effektiva och engagerande interaktioner mellan mänskliga operatörer och tunga automatiserade fordon i hubbar, samt värdefulla implikationer för att utforma sådana interaktioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2023

Diarienummer 2019-05898

Statistik för sidan