Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

imagiLabs - Vi får tjejer att bli de kvinnliga skaparna av framtida teknik och företag

Diarienummer
Koordinator IMAGILABS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Målet var att ta imagiCharm, från en prototyp till en MVP för att testa denna på marknaden som en del av vår crowdfunding-kampanj. Under projektperioden skapade vi en 3D-printad version av imagiCharm, samt skapade flera olika typer av material för marknadsföring (till ex. en video för en kampanj). Under juni genomförde vi en framgångsrik kampanj där vi fick in fler än 600 förhandsbeställningar av imagiCharm, vilket innebar 588000 kronor och bekräftade att det finns en efterfrågan på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Genom vår kampanj har vi sålt fler än 600 enheter direkt till konsumenter samtidigt som vi testat flera olika kanaler för marknadsföring, samt påbörjat ett nytt B2B-samarbete vilket ledde till ytterligare förhandsbeställningar. Genom att använda finansieringen från Vinnova till utveckling och intäkterna från kampanjen till produktion är vi (som planerat) på god väg att leverera imagiCharm till våra early adopters och ta steget in på marknaden.

Upplägg och genomförande

Vårt team har följt tidsplanen - först skapade vi den slutgiltiga designen för imagiCharm samt en marknadsföringsvideo i april-maj, sedan lanserade vi vår Kickstarter-kampanj i slutet av maj. Eftersom kampanjen slutade framgångsrikt i slutet av juni fortsatte vi enligt planen och utvecklade imagiLabs mjukvaru-MVP och vi kommer lansera betaversionen den sjunde oktober. Vi har även börjat lokalisera leverantörer och tillverkare, vilket inkluderade en resa till Kina i september med syfte att besöka och välja en samarbetspartner för tillverkningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00668

Statistik för sidan