Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iErgonomics - Sakernas internet för ett hållbart arbetsliv

Diarienummer
Koordinator Region Stockholm - Stockholms läns landsting Stockholms läns sjukvårdsområde
Bidrag från Vinnova 1 960 000 kronor
Projektets löptid februari 2022 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Prototyputvecklingsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har uppfyllts, dvs att utveckla ett IoT baserat system som kopplar ihop komponenterna till ett system för att bedöma risken för belastningsskador. Systemet består av sensorer i smarta arbetskläder, datainsamling, kommunikation, lagring och analys samt presentation av riskanalys. Systemet har testats och modifierats för bättre användbarhet, främst för personal från arbets-, och miljömedicinska kliniker samt företagshälsovården.

Långsiktiga effekter som förväntas

Systemet stödjer och underlättar för personer som behöver göra riskbedömning av belastningsskaderisk i arbeten och på arbetsplatser. Eftersom mätningarna ger bättre tillförlitlighet och kräver mindre resurser än observationer förväntas volymerna av dessa bedömningar att öka, vilket dels kommer att initiera fler åtgärder men också att förbättra kunskapen om förebyggande åtgärder. På samhälls- och organisationsnivå kommer kostnaderna för belastningsskador att minska och mänskligt lidande kommer också att minska. Vidare kommer den nya tekniken att få ökad spridning.

Upplägg och genomförande

Upplägget med en bred referensgrupp och användargrupp och en tät dialog med projektgruppen och den tekniska utvecklingsgruppen har fungerat mycket bra. Många förslag om användbarhet har kommit fram och flera har också inkorporerats i de slutliga lösningarna. Samtliga ca 20 personer i användargrupperna är nöjda eller mycket nöjda med systemet som de har testat, och har också angivit att de önskar använda tekniken i framtiden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2023

Diarienummer 2021-04442

Statistik för sidan