Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idome360

Diarienummer
Koordinator Division By Zero AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet strävar efter att utveckla en efterfrågestyrd rehabiliteringsplattform i konceptform. Detta görs genom samarbeta över gränserna inom KOL, hjärnskada, hjärtsvikt, fysiologi, testbänk, hälsoteknik och industrin (tripple helix). Målet är att skapa en lösning som användarna kommer att använd för effektförbättring och god följsamhet. Lösningen stödjer ett globalt behov och en samhällsekonomisk utmaning. Projektet riggas för att en optimal marknadstest kan göras och att kompletterande resurser adderas till.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fokus läggs på träningsfunktioner, mätbara receptorer och gamification, där både vägledning, informationsåterföring och spelmoment återfinns. Konceptlösningen har designats för att tillmötesgå de behov och önskemål som återfinns inom våra kroniska testgrupper för KOL, hjärtpatienter, stroke, MS och äldre med neurologiska funktionsnedsättningar. Vidare utifrån behov från vårdgivare, läkemedelsindustrin och teknikleverantörer som vi samarbetar med. Projektet ska i förlängningenresulterat i enfunktionell demonstrator som kan testas, utvärderas och utvecklas på utvalda patientkategorier.

Upplägg och genomförande

Bonacur drivs genom work shops/informationsmöten med våra specialister, marknadskontakter (brukare, sjukvården, fysioterapeuter och industrin), samt globala omvärldsanalyser. Uppgifter delas in utifrån behovs- och funktionsbeskrivning (hälsa, träning, information, gamification), resursallokering (brukare, specialister och tillgänglig teknik). Vidare vilka kriterier som bör beaktas, mätbara indikatorer, accessmöjlighet, partnerskap, kontrakt, samt restriktioner. Design delas in i funktionell-, teknisk-, form- och användarperspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00729

Statistik för sidan