Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idésluss i Örebro kommun

Diarienummer
Koordinator Örebro kommun - Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset
Bidrag från Vinnova 3 831 756 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Örebro kommun ska bli en mer innovativ organisation! Idéslussens syfte är att bidra till detta genom att ta tillvara medarbetarnas idéer, pröva dessa samt ge stöd för ev utveckling. Medarbetarnas idéer är ofta en "bro" till andra verksamheter, internt eller externt. På så vis uppstår nya samarbeten, och innovativ utveckling sker, till nytta för invånarna. Projektets mål var att åstadkomma en väl etablerad Idésluss som bidrar till en mer innovativ organisation. Detta mål är uppfyllt, och Idéslussen är nu en av kommunens ordinarie stödfunktioner för utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Idag har Örebro kommun en väl etablerad Idésluss, där många idéer har utvecklats. Idéerna genererar en rad positiva effekter för invånarna, t ex tryggare tunnlar, digitalisering av kulturevenemang för ökad tillgänglighet och bättre simundervisning. Idéerna leder ofta till konkret samverkan med fler förvaltningar och/eller extern samverkan. Medarbetare som får testa sina idéer visar på en hög grad av nöjdhet, oavsett om idén genomförs eller inte. Ett viktigt resultat är insikten om att ska vi bidra till en mer innovativ organisation, då är idégivarna mer viktiga än idéerna.

Upplägg och genomförande

Fokus ligger på både struktur och kultur. En tydlig idéhanteringsprocess är kartlagd och utgör grunden för drift och utveckling. Systematiken i arbetet är av stort värde, dels för att säkra kvalitén, dels för att minska sårbarheten. Arbetet sker i delar digitalt. Samtidigt är det fysiska mötet värdefullt och en viktig del i kulturdelen. Det handlar mycket om att involvera, engagera och att bryta stuprör. Att arbeta för en tillåtande kultur, där modet att pröva uppmuntras, är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart arbete för en mer innovativ organisation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 november 2020

Diarienummer 2016-03989

Statistik för sidan