Idésluss i Örebro kommun

Diarienummer
Koordinator Örebro kommun - Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

Örebro kommun ska bli en mer innovativ organisation. Syftet med idéslussen är att den ska utgöra ett verktyg som bidrar till utveckling och innovation. Spridning av idéer och effekter av genomförda sådana är centralt för att även bidra till lärande, internt och externt. Målet är att även i framtiden kunna erbjuda medborgarna riktigt bra tjänster, som utvecklas utifrån behov.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets slut ska kommunen ha en väl etablerad idésluss som är ´en väg in´ för utvecklingsidéer och som är en självklar stödfunktion och bidrar till en mer innovativ organisation. Effekterna gynnar samhället i stort, där idéer och innovationer är en förutsättning för utveckling, gynnar medborgarna som ser förbättringar och förnyelse av kommunens tjänster, gynnar medarbetarna som ges reellt stöd i att tänka nytt samt gynnar kommunen som organisation och arbetsgivare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektgruppen arbetar fram upplägget utifrån resultaten i förstudien, och sluss-begreppet är centralt: Det handlar om att bygga de olika funktioner en idé ska passera för att säkerställa att rätt stöd för utveckling kan erbjudas, internt eller externt. Kopplat till detta genomförs kommunikationsinsatser, t ex byggandet av idéslussens webb. Förankringsarbete pågår kontinuerligt och fokus sätt på såväl struktur som kulturfrågor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2016

Diarienummer 2016-03989

Statistik för sidan