Idéslussar i kommuner:

Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Stängde 7 september 2016

Vill ni att er kommun ska bli en mer kreativ arbetsplats där medarbetarnas idéer tas tillvara och används i verksamheten? Är ni en kommun eller andra aktörer som i samverkan vill utveckla er egen innovationsförmåga? Då kan ni söka finansiering från oss för att skapa en idésluss, som på sikt blir en del av den ordinarie verksamheten.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan man söka för?

Utveckla en idésluss inom en eller flera kommuner

treklover1

Vem kan söka?

Kommuner och andra aktörer, gärna flera i samverkan. Minst en kommun ska ingå.

treklover1

Hur mycket kan sökas?

Max 4 miljoner kronor per projekt (totalt för tre år). Stödnivån är max 50 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med erbjudandet är att öka innovationskraften i kommunal verksamhet genom att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar och använda dem. En förutsättning för det är att skapa ett klimat som stimulerar nytänkande. Det kan ske genom att utveckla processer, strukturer och regelverk som främjar, stödjer och belönar individer som utifrån behov har bra idéer till lösningar och vill driva dessa vidare. Idèslussar är ett bra sätt att främja detta.

  Ni kan söka i det här erbjudandet även om ni inte fått finansiering för förstudiemedel i Vinnovas tidigare utlysning.

  Vad är en idésluss?

  En idésluss är en fysisk eller virtuell miljö eller struktur med processer för att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar och nyttiggöra dem i olika delar av den kommunala verksamheten.

  Idéslussen ska vara utformad för att hantera idéer från framför allt medarbetarna (idégivarna). Idéerna ska ha sin utgångspunkt i verksamhetens behov och kan vara tjänster, varor, processer eller organisatoriska lösningar. Lösningarna ska skapa värde i verk­samheten eller på en marknad. Idégivare kan även vara andra aktörer som till exempel medborgare i kommunen, ideella organisationer eller företag.

  Tanken är att idéslussen ska bli en del av er ordinarie verksamhet.

  Vi finansierar hälften av kostnaderna

  Projektparterna ska själva finansera minst 50 procent av de totala stödberättigande kostnaderna i projektet. Tänk på att nedlagd arbetstid för projekt­deltagarna räknas som egen finansiering.

  Projektledare för projekten ska vara anställd hos någon av projektparterna.

  Erbjudandet på en mimut

  Jonny Ivarsson Paulsson, ansvarig för erbjudandet, förklarar hur idéslussar fungerar och hur innovation kan skapas i en idésluss i kommunal verksamhet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. 

  Till formuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet. Det är viktigt att ni använder våra mallar för dessa dokument. Ladda därför ner mallarna och fyll helst i dem innan ni påbörjar ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra ansökan. Er ansökan sparas varje gång ni gör en ändring och kan uppdateras ända fram till det att den skickas in.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Har ni frågor eller funderingar kring utlysningen hittar ni mer information under våra vanliga frågor och svar. Ni kan också ta kontakt med oss direkt.

  Jonny Paulsson

  Utlysningsansvaring

  08 473 32 42

  Tobias Öhman

  Handläggare

  08 473 32 17

  Rebecka Engström

  Programansvarig

  08 473 31 69

  Eva Nyström

  Administratör

  08 473 31 21

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2015-06987

  Statistik för sidan