IdentifAI Tomorrow´s Disasters

Diarienummer 2018-01697
Koordinator GLOBHE DRONES AB
Bidrag från Vinnova 1 937 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

IdentifAI Tomorrow´s Disasters kombinerar drönare och bildanalys med stöd av artificiell intelligens med syftet att autonomt identifiera, bedöma, projicera, förebygga och proaktivt varna för potentiella riskfaktorer vid katastrofer. IdentifAI Tomorrow´s Disasters utvecklar och tränar artificiell intelligens (maskinlärning och bildanalys) uppkopplat till drönare för applicering i verklig miljö, i första hand i naturkatastrofområden, för att snabbare, säkrare och mer effektivt få tillgång till automatiskt genererade beslutsunderlag.

Förväntade effekter och resultat

IdentifAI Tomorrow´s Disasters kombinerar drönare och bildanalys med stöd av artificiell intelligens, för att möjliggöra autonom identifiering och projicering av riskfaktorer som kan uppstå vid naturkatastrofer. Projektet fokuserar på översvämningar, som är den mest vanligt förekommande naturkatastrofen i världen, och att i tidigt skede kunna bedöma områdens riskfaktorer samt ge snabb och värdefull information när en katastrof inträffat. Räddningsinsatser kan då snabbare, säkrare och mer effektivt få tillgång till automatiskt genererade beslutsunderlag.

Planerat upplägg och genomförande

IdentifAI Tomorrow´s Disasters kommer att testas och utvärderas i FNs drönarkorridor i Malawi. Målet är att utveckla en prototyp baserad på existerande teknik för bildanalys där AI-algoritmen tränas att identifiera olika scenarios och objekt som är värdefulla i FNs globala katastrofförebyggande uppdrag. FN kan därmed få tillgång till bättre beslutsunderlag som inte kräver mänsklig analys i samma utsträckning som tidigare.

Externa länkar

IdentifAI offers AI powered drone data on demand to answer some of the world’s most pressing challenges

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.