iBridge - Digitala och uppkopplade broar för en effektiv och intelligent förvaltning

Diarienummer
Koordinator IoTBridge AB
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid augusti 2020 - juli 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång SIP InfraSweden2030 - hösten 2019 Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Senast uppdaterad 12 februari 2021

Diarienummer 2020-00376

Statistik för sidan