Hypotesprövning av Quartzene som potentiellt brandskyddsmedel för ytbehandling av trä

Diarienummer 2017-03124
Koordinator Svenska Aerogel AB - Strömmavägen 2
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation Prestudy stage 1, 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att testa hypotesen om tillsats av Quartzene i en färg kunde ge ett förbättrat brandskydd av trä. Vi uppnådde som bäst högsta brandskyddsklass vilket är Euroklass B enligt ISO 5660. Därmed har vi visat att hypotesen stämmer.

Resultat och förväntade effekter

Genom att tillföra Quartzene till en färg som appliceras på trä kan vi uppnå högsta brandskyddsklass. Det återstår ett omfattande utvecklingsarbete för att färgen ska uppfylla alla andra krav som ställs på den som t.ex. målningsbarhet, stabilitet och hållbarhet på träytan.

Upplägg och genomförande

Vi blandade 2 olika typer av Quartzene med flera olika bindemedel. Ett 50-tal formuleringar testades och många var instabila och ej blandbara. De mest lovande formuleringar målades på trä. Vissa av formuleringar föll bort i detta skede och vi målade vidare de mest lovande formuleringarna på trä. Dessa brandtestades och vi vill gå vidare med de formuleringar som klarade brandskyddstestet bäst för att se om de kan omformuleras så att de möter alla krav som ställs på en färg och därmed kan bli en ny färg tillgänglig på marknaden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.