Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Humancentrerade, enkla och snabba prototyper: Involvering och kunskapsintegration i fleraktörsprojekt. ACTION

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet ACTION har vi framförallt skapat ett nätverk av forsknings- och innovationsaktörer med fokus på snabb, enkel och human-centrerad prototypning av tjänster, och en ökad förståelse för möjligheterna att skapa en experimentmiljö för att utveckla sådana tekniker.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har fått bekräftat att det finns ett stort behov av snabba och enkla tekniker för tjänsteprototypning, till skillnad från tunga simuleringsdrivna arbetssätt. I projektet har dessutom ett antal sådana tekniker prövats, och vi har fått bekräftat att det finns ett antal tekniker och ramverk, som uppfyller kraven på att prototypen skall fokusera på förståelse för tjänsten.

Upplägg och genomförande

Att arbeta i öppna workshopformat har varit framgångsrikt för att pröva och resonera kring tekniker för tjänsteprototypning, och som ett sätt att dela kunskap mellan deltagande aktörer. Att genomföra workshops tvärs olika kompetenser, normer och organisationer har öppnat upp nya möjligheter och utmaningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00917

Statistik för sidan