Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högdissipativa mikrovätskekylda elektronikförpackningar

Diarienummer
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Viktiga resultat som projektet gav

Ett koncept för en effektiv direkt kylning av värme-genererande elektronik på chipnivå har analyserats. Lösningen bygger på APR Technologies unika kylsystem med miniatyriserade pumpar och erbjuder förhöjd designfrihet och prestanda. Kostnadseffektiv tillverkning har undersökts. Möjligheter att förhöja värmeöverföringen med hjälp av grafen-baserade skikt har utvärderats. Tre målapplikationer och motsvarande kravställningar har identifierats och tre globala slutanvändare inkluderats. IP landskapet har utvärderats och en FoI projektansökan insänts.

Långsiktiga effekter som förväntas

En grundlig översyn av möjliga teknologier tillgängliga för chip scale kylning har gjorts. Ett projektförslag för efterföljande FoI/demonstrator projekt har framtagits. Ett antal potentiella kunder har kontaktats. Tre globala industriföretag vill ingå som part i efterföljande projekt. En grundlig IP undersökning har genomförts. Utrymme att agera har konstaterats. Ett antal intressanta 2D material har identifierats, bl a grafen/TIM skikt, grafen skum och grafen sprayade skikt. Strategin är att välja nära-kommersiella produkter.

Upplägg och genomförande

Arbetet har organiserats i åtta arbetspaket med tydliga milstolpar. Ett startmöte hölls 2019-01-15 hos CIT i Göteborg. Avstämningsmöten har därefter hållits varannan vecka. Rapportering har skett i form av Powerpoint bilder. En ansökan till Vinnova inom programmet ” SiO Grafen Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen” insändes 2019-03-19.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03306

Statistik för sidan