Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HISS Hållbart, Innovativt och Strategiskt Styrelsearbete

Diarienummer
Koordinator 2050 Consulting AB
Bidrag från Vinnova 1 527 700 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovationsledning och organisering – nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att utveckla forskningsbaserade modeller och verktyg som kan användas i utveckling av styrning i företag som bidrar till ett hållbart företagande och främjar innovationer i företagen. Under projektet har det identifierats att det saknas forskning och insatser inom området med fokus på SMF (små och medelstora företag) med fokus på hållbarhet och att kunskapsunderlaget som projektet samlat kan bidra till Innovations- och hållbarhetsfrämjande styrelsearbete för såväl SMF som större företag och organisationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat en modell för hållbar och innovativ styrning. Förväntade effekter och resultatmål i projektet inkluderade modeller och verktyg som kan användas av företag och organisationer för att utveckla hållbar och innovativ styrning, ledning och organisation, vidare struktur och kultur för en mer innovativ och hallbarhetsinriktad styrelse. De modeller som utvecklats har utformats som koncept/erbjudande som kan användas av företag och andra organisationer inom målgruppen och kommer att erbjudas som nya tjänster.

Upplägg och genomförande

2050 Consulting har varit projektledare och säkerställt genomförande, leverans och kvalitet för projektet. Projektet har genomförts tillsammans med forskare och tre SME. Som ett komplement har projektet haft en referensgrupp. Projektet formulerade flera insatser för att stödja organisationer att tillämpa forskningsbaserad kunskap, metoder och verktyg inom innovationsledning, hållbarhet och organisation. Metoderna har testats och utvecklats tillsammans med deltagande företag, samt vidareutvecklats för utbildning och rådgivning för andra företag med stor framgång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 maj 2021

Diarienummer 2018-02956

Statistik för sidan