Innovationsledning och organisering – nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga

År 2018 görs två parallella utlysningar inom programmet Innovationsledning och organisering som har samma öppnings- och stängningsdatum. Den aktuella utlysningen nedan syftar till nyttiggörande av kunskap.

Öppna ansökningstillfällen

11 dagar kvar
Stänger om 11 dagar

Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap, 2019

Stänger om 11 dagar

Stödjer projekt utvecklar nya verktyg och metoder som bidrar till att forskningsbaserad kunskap om innovationsledning kommer i användning.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 26 juni 2018

Innovationsledning: nyttiggörande av kunskap

Stängde 26 juni 2018

Projekt som syftar till nyttiggörande av existerande kunskap, metoder och verktyg inom området innovationsledning och organisering

Liknande erbjudanden

Vinnova genomför två parallella utlysningar inom programmet Innovationsledning och organisering som har samma öppnings- och stängningsdatum. Den aktuella utlysningen syftar till nyttiggörande av kunskap medan den andra utlysningen har som syfte att bidra till utveckling ny kunskap inom området innovationsledning och organisering.

Senast uppdaterad 22 maj 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2018-02057