Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsledning och organisering – nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga

År 2018 görs två parallella utlysningar inom programmet Innovationsledning och organisering som har samma öppnings- och stängningsdatum. Den aktuella utlysningen nedan syftar till nyttiggörande av kunskap.

Tidigare ansökningstillfällen

Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap, 2019
Stängde 4 juni 2019

Stödjer projekt utvecklar nya verktyg och metoder som bidrar till att forskningsbaserad kunskap om innovationsledning kommer i användning.

Innovationsledning: nyttiggörande av kunskap
Stängde 26 juni 2018

Projekt som syftar till nyttiggörande av existerande kunskap, metoder och verktyg inom området innovationsledning och organisering

Liknande erbjudanden

Vinnova genomför två parallella utlysningar inom programmet Innovationsledning och organisering som har samma öppnings- och stängningsdatum. Den aktuella utlysningen syftar till nyttiggörande av kunskap medan den andra utlysningen har som syfte att bidra till utveckling ny kunskap inom området innovationsledning och organisering.

Senast uppdaterad 11 oktober 2022

Diarienummer 2018-02057

Statistik för sidan