Innovationsledning och organisering – nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga

År 2018 görs två parallella utlysningar inom programmet Innovationsledning och organisering som har samma öppnings- och stängningsdatum. Den aktuella utlysningen nedan syftar till nyttiggörande av kunskap.

Öppna ansökningstillfällen

1 dag kvar
Stänger imorgon

Innovationsledning: nyttiggörande av kunskap

Stänger imorgon

Projekt som syftar till nyttiggörande av existerande kunskap, metoder och verktyg inom området innovationsledning och organisering

Liknande erbjudanden

Vinnova genomför två parallella utlysningar inom programmet Innovationsledning och organisering som har samma öppnings- och stängningsdatum. Den aktuella utlysningen syftar till nyttiggörande av kunskap medan den andra utlysningen har som syfte att bidra till utveckling ny kunskap inom området innovationsledning och organisering.

Senast uppdaterad 9 april 2018   |   Statistik för sidan