Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019

Vi stödjer projekt som syftar till att utveckla, pröva och utvärdera nya erbjudanden som kan bidra till att forskningsbaserad kunskap, metoder och verktyg inom området innovationsledning kommer i användning. Projektets resultat förväntas på sikt bidra till ökad innovationsförmåga i organisationer.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som syftar till att kunskap om innovationsledning kommer i användning.

Vem kan söka?

Minst två organisationer som har behov av att utveckla sin innovationsförmåga i samverkan med forskare och minst en stödorganisation (intermediär). 

Hur mycket kan ni söka?

Högst 1,6 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet riktar sig till er som vill bidra till ökad användning av kunskap om innovationsledning. Projektet ska genomföras i nära samverkan mellan 

  • minst en organisation i rollen som intermediär
  • minst två organisationer från privat, offentlig eller ideell sektor som representerar målgruppen och medverkar i pilotesterna med mål att utveckla sin innovationsförmåga
  • minst en forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut som bidrar med relevant forskarkompetens.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta lång tid att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills att utlysningen stänger.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Glenn Gran

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 44

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-05317

  Statistik för sidan