HiFi Visual Target

Diarienummer 2016-02496
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 2 486 500 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation – en satsning inom FFI

Syfte och mål

Projektet HiFi Visual Target har som målsättning att möjliggöra en mer effektiv och pålitlig verifiering av optiska sensorsystem för avancerade körstödssystem och automatiserade fordon genom att: - Utveckla och validera noggranna och repeterbara mätmetoder av de optiska och geometriska egenskaperna hos synliga bil-mål. - Bidra till utveckling av mer realistiska mjuka surrogatmål för säker testning av optiska sensorsystem. - Demonstrera förbättrad verifiering med hjälp av de utvecklade mätmetoderna. - Bidra till internationell standardisering med metoder och resultat.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i state-of-the-art kunskap och kompetens inom fordonsmätningar för både verkliga och mjuka mål. De metoder som utvecklats inom projektet kommer att utöka testmöjligheter på Astazero och därigenom stödja den svenska fordonsindustrin och möjliggöra holistisk testning av ADAS och AD (Autonomous Driving)-fordon, vilket i sin tur bidrar till att nå målet om nollvisionen, d.v.s. noll trafikolyckor med dödsfall. För SP kommer de nya metoderna att ge nya affärsmöjligheter kring kalibreringar av fordonsmål på Astazero .

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i flera utvecklingssteg där vi kommer att: 1. Undersöka vilka provuppställningar som behövs för mätning av optiska och geometriska egenskaper hos fordonsmål med fokus på bilar. 2. Analysera de optiska och geometriska egenskaperna hos verkliga mål och identifiera de egenskapskrav som surrogatmål måste uppfylla. Vi kommer också att bedöma surrogatmålen och utvärdera deras likhet med sina verkliga motsvarigheter utifrån ett optiskt sensorperspektiv. 3. Föreslå förbättringar av surrogatmål för att matcha kraven för målegenskaper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.