Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HiFi Visual Target

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 2 486 500 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-02496eng.pdf(pdf, 8145 kB) (In English)

Syfte och mål

Projektet HiFi Visual Target har utvecklat, validerat och demonstrerat mätmetoder för de optiska och geometriska egenskaperna hos mjuka 3D bil-mål samt bidragit till internationell standardisering med metoder och resultat.

Resultat och förväntade effekter

Den i projektet valda och använda optiska mätmetoden visade sig inte kunna detektera slitage på de mjuka bilmålen när mätningarna utfördes på de i standarden angivna mätpunkterna. Här finns förbättringspotential t.ex. genom att i standarden välja mätpunkter på målet som faktiskt uppvisar slitage (t.ex. lyktor) och kanske välja en mätmetod som bättre kan mäta detta slitage. Den geometriska mätmetoden har dock visat sig mer lovande och formen på målet kan förmodligen användas för att mäta slitage, men då behöver den geometriska definitionen av målet uppdateras i standarden.

Upplägg och genomförande

Projektet har utfört mätningar av optiska och geometriska egenskaper hos dels mjuka 3D bil-mål från DRi och 4a Technologies och dels hos ett antal riktiga bilar. Därefter har slitagetester på ett mjukt 3D bil-mål utförts för att undersöka hur de optiska och geometriska egenskaperna förändras vid slitage. Samtidigt har förenklade metoder för mätning i fält utvecklats, testats och utvärderats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02496

Statistik för sidan