HiFi Visual Target

Reference number
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Funding from Vinnova SEK 2 486 500
Project duration October 2016 - June 2018
Status Completed
Venture Electronics, software and communication - FFI
Call 2015-06893-en

Purpose and goal

Projektet HiFi Visual Target har utvecklat, validerat och demonstrerat mätmetoder för de optiska och geometriska egenskaperna hos mjuka 3D bil-mål samt bidragit till internationell standardisering med metoder och resultat.

Expected results and effects

Den i projektet valda och använda optiska mätmetoden visade sig inte kunna detektera slitage på de mjuka bilmålen när mätningarna utfördes på de i standarden angivna mätpunkterna. Här finns förbättringspotential t.ex. genom att i standarden välja mätpunkter på målet som faktiskt uppvisar slitage (t.ex. lyktor) och kanske välja en mätmetod som bättre kan mäta detta slitage. Den geometriska mätmetoden har dock visat sig mer lovande och formen på målet kan förmodligen användas för att mäta slitage, men då behöver den geometriska definitionen av målet uppdateras i standarden.

Planned approach and implementation

Projektet har utfört mätningar av optiska och geometriska egenskaper hos dels mjuka 3D bil-mål från DRi och 4a Technologies och dels hos ett antal riktiga bilar. Därefter har slitagetester på ett mjukt 3D bil-mål utförts för att undersöka hur de optiska och geometriska egenskaperna förändras vid slitage. Samtidigt har förenklade metoder för mätning i fält utvecklats, testats och utvärderats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.