Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Health Innovation Platform (HIP)

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet Holding AB
Bidrag från Vinnova 9 407 471 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Syftet med projektet var att slutfora utvecklingen av Health Innovation Platform (HIP.se) för att utvecklare snabbt skulle kunna skapa nya tjänster samt hämta information från landstingens journalsystem via den nationella tjänsteplattformen. Målet var att det skulle skapas nya innovativa e-tjänster såsom HOPE Solution med stöd av innovationsplattformen HIP. Målen har uppfyllts väl genom leveranser inom samtliga områden (färdigställande av HIP.se, genomförande av HIP Forum och utveckling av nya e-tjänster) enligt förväntat resultat och inom given tidsram.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet består av flera delleveranser: 1) utveckling och produktionssättning av innovationsplattformen Health Innovation Platform, HIP.se, 2) genomförande av HIP Forum, 3) innovativa e-tjänster såsom HOPE Solution har utvecklats, testats samt pilotas. Kommunikationsmaterial och marknadsaktiviteter har beskrivit användning och nyttan med plattformen och HOPE Solution. Sammantaget har projektet lagt grunden for NY innovation av e-hälsa nationellt. Nya e-tjänster har utvecklats som ökar patientengagemang och bidrar bl a till att effektivisera vårdprocesser.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts tvärfunktionellt. Nära samverkan har skett mellan IT bolag/innovationsaktörer, journalsystemsleverantörer, landsting, patientföreningar, entreprenörer, universitet och samverkancoacher. Totalt har 34 projektparter medverkat. Arbetet har bedrivits inom fyra delområden: a) utveckling, test, utvärdering, dokumentation och information avseende HIP, b) skapande och genomförande av HIP Forum, c) utveckling och test av nya e-tjänster såsom HOPE Solution. Projektet har skickat en ansökan till Horizon 2020 och erhöll ”Seal of excellence”.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2017

Diarienummer 2016-00646

Statistik för sidan