Health Innovation Platform (HIP)

Reference number 2016-00646
Coordinator Karolinska Institutet Holding AB
Funding from Vinnova SEK 9 503 000
Project duration May 2016 - July 2019
Status Ongoing
Venture Challenge-driven innovation - Phase 2 Collaboration

Purpose and goal

Syftet är att Health Innovation Platform (HIP.se), ett ramverk för applikationsutveckling, ska erbjuda verktyg, regelverk och utvecklingsmiljöer för att marknaden snabbt skall skapa nya e-tjänster för patienten, vården och forskningen. Målet är att färdigställa och lansera Health Innovation Platforms verktyg, metoder och riktlinjer så att dessa kan användas självständigt i utvecklingsprojekt, att erbjuda HIP forum som stimulerar till denna utveckling samt att utvärdera processen i utvecklingen.

Expected results and effects

HIP skapar förutsättningar för ett helt integrerat informationssamhälle genom ökad kommunikation mellan patienter och vård, samt stimulerar till ökat utbud av e-tjänster inom patientinflytande, prevention och personifierad vård. Ökad socialt hållbar tillväxt skapas genom ökad trygghet, livskvalitet, patientsäkerhet, kunskap och information för patienter. Tydligare affärsmodeller för utvecklare ger nya möjligheter till innovation och svenska företags ställning stärks. På sikt förändras sättet att utveckla nya e-hälsolösningar i Sverige på en global marknad!

Planned approach and implementation

Koordinator är KI Holding och projektledare är Nina Sellberg. Projektet drivs som ett riktat initiativ med ett antal parter; landsting/regioner och vårdgivare, utvecklare och it-leverantörer, patientföreningar, akademi samt innovationsaktörer och industrinätverk. Work packages: 1) ledning och sammanhållning av projektet 2) HIP.se (utveckling, test), 3) HIP Forum, 4) nya e-tjänster 5) utvärdering, nyttiggörande och pilot. Huvudsakliga aktiviteter: - Start av HIP Forum - Start av nya utvecklingsprojekt med hjälp av HIP - Utveckling av HIP-konceptet

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.