Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager

Diarienummer
Koordinator NCC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 957 526 kronor
Projektets löptid april 2022 - maj 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att undersöka långtidsanvändning av energilager på byggarbetsplats och om detta kan underlätta elektrifiering av transporter och maskiner. Målet för projektet var att införskaffa erfarenheter och kunskap om hur den tekniken bäst kan utnyttjas i den miljön. Projektet har nått uppsatta mål och även fått oväntade kunskaper om elektrifiering, vilka är av stort värde för vidare arbete med elektrifiering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kunskap och erfarenhet från projektet har delats med tillverkare och leverantörer av energilager, vilket redan har resulterat i ett arbete med att optimera tekniken i kommande modeller. Kunskap och erfarenhet om användning av energilager, har varit mer omfattande än förväntat och har genererat oväntade utkomster i projektet. De kunskaperna är sammanfattade i slutrapporten och kommer även finnas tillgängliga på en publik hemsida.

Upplägg och genomförande

Energilager har införskaffats och utplacerats på projektet "Bergsbyns Företagspark". Under projekttiden har workshops anordnats för att hitta nya användningsområden för tekniken, men även analysera det som redan har utförts. Det har på förhand inte varit bestämt exakt vad som energilagren skall användas till, utan i stället har projektet arbetat utifrån att hitta applikationer under projekttiden. Erfarenheter är sedan sammanställd vid varje workshop och vid slutmöte efter testernas genomförande. De mesta erfarenheterna har framkommit vid workshop tillfällena.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 augusti 2023

Diarienummer 2022-00174

Statistik för sidan