Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara smarta parker

Diarienummer
Koordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 497 502 kronor
Projektets löptid november 2019 - augusti 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - steg 1 initiering (höst 2019)

Viktiga resultat som projektet gav

Inom projektet Hållbara Smarta Parker har ett stort antal olika alternativ för optimering av utemiljöskötsel, samt fossilfri drift, identifierats och undersökts i samarbete mellan aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Kriterier och metoder för uppföljning och prioritet av åtgärder har också utvecklats, samt även en grund för att bygga en digital infrastruktur, genom att befintliga förutsättningar har inventerats, samt behov kring funktioner, kompatibilitet mm har utretts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i att ett antal konkreta lösningar kan börja testas och tas i drift, vilket på kort sikt förväntas möjliggöra ökad elektrifiering och helt fossilfri drift, samt effektivare planering och utförande. En metodik för mätning och uppföljning av ett stort antal parametrar inom miljö-, effektivitet-, och kvalitet kommer att underlätta såväl utvärdering som utveckling av ytterligare lösningar, och en digital infrastruktur för olika helhetslösningar har börjat utvecklas.

Upplägg och genomförande

En central del av arbetet har varit att bygga ett brett konsortium mellan kunder/användare, tillverkare/industri, samt akademi, för att ge en god grund i arbetet med att fastställa möjligheter, behov och potential. Vidare har en omvärldsanalys, samt intressentanalys genomförts för att få en fullgod översikt över alternativ och liknande initiativ. Projektets olika parter, samt ytterligare ett antal aktörer som knutits till konsortiet, har arbetat tillsammans olika teknik- och lösningsområden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 september 2020

Diarienummer 2019-04264

Statistik för sidan