Hållbara smarta parker

Diarienummer
Koordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - steg 1 initiering (höst 2019)

Syfte och mål

Projektet Hållbara Smarta Parker syftar till att skapa nya lösningar och verktyg för hållbar drift och planering av grönytor och andra urbana utemiljöer. Projektets huvudsakliga mål är energisnål, fossilfri och effektiv förvaltning av utemiljöer, genom bland annat elektrifiering, samt verktyg som möjliggör en övergång från frekvens- till behovsstyrda insatser. Ett annat centralt mål att maximera nytta och värde av utemiljöerna, både utifrån besökarnas perspektiv och utifrån biologisk mångfald.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas identifiera lösningar för en fullständig elektrifiering av handhållna maskiner på kort sikt, samt en roadmap för övergång till el eller fossilfri drift för samtliga fordon som används för utemiljöskötsel. Vidare förväntas projektet visualisera potential och lösningsalternativ avseende digitalisering, satellitobservation och sensorteknik, ge fördjupad kunskap kring mätning och värdering av kvalitativa nyttor, samt skapa ett brett konsortium av aktörer för samarbete på området.

Planerat upplägg och genomförande

Hållbara Smarta Parker kommer att adressera ett antal olika lösningsområden parallellt under projekttiden, som elektrifiering, observationsverktyg och sensorteknik, vilka kommer att utvecklas i samarbete med projektpartners och andra intressenter. Vidare kommer en fördjupad omvärldsanalys att genomföras, och en viktig del av projektet är att utveckla metoder och system för att mäta och bedöma såväl miljöpåverkan, effektivitet, kvalitet och biologisk mångfald.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2019

Diarienummer 2019-04264

Statistik för sidan