Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f husdjurens utfodring & vård
Bidrag från Vinnova 19 962 914 kronor
Projektets löptid december 2022 - augusti 2025
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Implementering 2022 - höst

Syfte och mål

Vår mat ska helst inte äta vår mat. Istället bör djuren utfodras med sådant vi inte kan eller vill äta själva. Ett foder där huvudingrediensen är insekter uppfödda på restströmmar från livsmedelsindustrin blir både cirkulärt och hållbart. Detta har vi åstadkommit i pilotskala för odlad fisk och nu vill vi ta det hållbara fiskfodret till nästa steg och säkra en kontinuerlig produktion. Tack vare ändrade regler inom EU har vi möjlighet att expandera projektet till att även inbegripa foder till fjäderfä och gris för att kunna uppnå ännu större miljönytta.

Förväntade effekter och resultat

Samhällsutmaningen vi adresserar är de linjära, resursineffektiva flöden som dagens livsmedelssystem bygger på. Målet är svenska cirkulära foder för nästa generation miljövänlig mat tillgänglig i butik och på restaurang. Dagens foderrecept baseras på så kallade fodermedelstabeller. Att komplettera dessa med nya och cirkulära fodermedel blir därför ett delmål för projektet och ett direkt stöd till industrin. Näringsvärden, hållbarhetsvärden, priser och tillgänglighet kommer att publiceras och vara öppen data redo att matas in i industrins databaser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras genom arbete hos ett stort antal partners. Den övergripande målsättningen är att stödja utvecklingen av ett svenskt cirkulärt foder för nästa generation miljövänlig mat. En praktisk målsättning är att nå slutprodukter till konsument för samtliga djurslag, om än i varierande volymer. Projektet kommer att arbeta utifrån uppsatt tidplan och med regelbundna avstämningar. Projektgruppen har arbetat tillsammans i tidigare projekt och har en god kommunikation samt en platt organisation vilket har visat sig framgångsrikt för att uppnå de mål som satts upp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 april 2024

Diarienummer 2022-02807

Statistik för sidan