Goozo

Diarienummer 2018-01117
Koordinator Hälsobrickan AB - Hälsobrickan AB, Trollhättan
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Validera, utvärdera och anpassa framarbetad beräkningsalgoritmen till pilotkunders verksamhet. Beräkningsalgoritmen skall ligga som grund i nästa fas två där vi med GOOZO vill följa upp våra pilotkunders medarbetaraktiviteter och beräkna ROI över tid.

Förväntade effekter och resultat

Att GOOZO beräkningsgrunder får legitimitet och förankras genom projektet. Att anpassa GOOZO algoritmen till pilotverksamheterna, så den kan användas i både privat och offentlig verksamhet. Att förnya arbetsmetoden för uppföljning av hälsoekonomiska nyckeltal för medarbetaraktiviteter Att visa verklig och korrekt ekonomisk data utifrån konsekvenser av sjukskrivning för både privata och kommunala sektorn

Planerat upplägg och genomförande

Projektgruppen genomför workshops med pilotkunderna. Här involveras i huvudsak chefer för piloterna för att stämma av mål och syfte. Parallel arbetar utvecklarna med att utveckla APIer anpassat till piloternas respektive lönesystem för att integrera datan till appen. Pilotkunderna få tillgång till Goozo. Genom samverkansgruppen kommer algoritmen verifieras, utvärderas och anpassas till pilotverksamheternas data. Gränssnittet testas och fastställs.

Externa länkar

Via hemsidan kan projektet följas genom Facebook, Twitter, Instagram länkar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.