Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Generativ AI för effektivare design- och planeringsprocesser

Diarienummer
Koordinator Parametric Solutions AB
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid juni 2023 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning AI - Kompetens, förmåga och tillämpning
Ansökningsomgång Uppskalning av AI-lösningar hos kommuner och civilsamhälle

Syfte och mål

Syftet med projektet är att förbättra de genererade förslagen i vår generativ design-plattform samt att öka tillförlitligheten i de genererade alternativen med hjälp av AI. För att verifiera och validera resultaten kommer benchmark-projekt att genomföras där aspekter såsom kostnad, tidsåtgång, arkitektonisk kvalité och klimatpåverkan kommer att jämföras för att vi ge en bild av vilka aspekter som AI kan förbättra och skapa mervärde för fastighetsutvecklare, kommun och boende.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är att AI inom design och planprocesser ska användas i större skala hos Sveriges kommuner. Vår plan är att (1) erbjuda en kostnadsfri lösning för samhällsbyggnadsprojekt i kommuner och (2) utveckla och förankra användning av AI i sektorn. Med genetiska algoritmer och AI kommer vi skapa bättre byggnadskoncept och öka effektiviteten för såväl användaren som för sektorn i stort. De förväntade resultaten och långsiktiga effekterna är att korta ledtider, minska risker och omtag i planeringsprocesserna.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer välja ut datamängder som har direkt påverkan på designförslagen. Vi kommer att kartlägga var i processen AI (och vilka modeller) som gör störst påverkan på värdeerbjudandet. Vi kommer att väva samman lager av geodata (från flera källor) och med AI skapa en kvalificerad gissning av vilka lager som är av högst betydelse för att uppnå särskilda designstrategier i genereringen. Vi kommer sedan arbeta med optimering av designförslagen utifrån detta.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Diarienummer 2023-01138

Statistik för sidan