Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI - Kompetens, förmåga och tillämpning

Här nedan listar vi ansökningsomgångar inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Individrörlighet för tillämpad AI, automation och datadelning 2023
Stängde 5 september 2023

I det här erbjudandet kan ni söka finansiering för personrörlighet mellan Sverige och Frankrike, Tyskland, Kanada, USA, Brasilien, Korea eller Israel, i syfte att skapa samverkan och öka kunskapen om AI inom er organisation. Skicka in din ansökan snart för att öka möjligheten att få medel! Ansökningar bedöms löpande och den totala budgeten är begränsad, så vänta inte tills utlysningen stänger. Vår ambition är att meddela beslut inom två månader efter ansökan har skickats in.

Uppskalning av AI-lösningar hos kommuner och civilsamhälle
Stängde 11 maj 2023

Syftet med denna utlysning är att ta AI-lösningar närmare systematisk spridning. Vi söker AI-lösningar som idag befinner sig i tidig användning hos en kommun eller hos en aktör inom civilsamhället.

Individrörlighet för AI, automation och datadelning
Stängde 30 september 2022

I det här erbjudandet kan ni söka finansiering för personrörlighet för att skapa samverkan och öka kunskapen om AI.

Individrörlighet för tillämpad AI-forskning 2.0
Stängde 30 september 2021

I det här erbjudandet kan ni söka finansiering för personrörlighet mellan Sverige och Frankrike, Tyskland, Kanada, USA eller Brasilien, i syfte att skapa samverkan och öka kunskapen om AI inom er organisation.

Starta er AI-resa - för företag
Stängde 30 september 2020

Är ni ett företag med bra potential att använda er av artificiell intelligens och vill göra ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap och kapacitet inom?

Starta er AI-resa - för offentliga organisationer
Stängde 30 september 2020

Är ni en offentlig organisation med bra potential att använda er av artificiell intelligens och vill göra ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap och kapacitet?

Decentraliserade AI-system
Stängde 16 september 2020

Finansiering till företag som vill testa AI med lokalt avgränsad data som kan ge stor potential i framtida affärer. Med decentraliserade AI-system menar vi data som är lokaliserad till lokala nätverk (till exempel på sjukhus), i fasta terminaler, eller mobila klienter.

Individrörlighet för tillämpad AI-forskning
Stängde 29 april 2020

I det här erbjudandet kan ni söka bidrag för personrörlighet mellan Sverige och Frankrike, Tyskland eller Kanada för att skapa samverkan och öka kunskapen om AI inom organisationen.

 

 

Starta er AI-resa för företag
Stängde 29 januari 2020

Är ni ett företag med bra potential för att använda er av artificiell intelligens, och som därför vill göra ett första innovationsprojekt inom AI?

Starta er AI-resa för offentliga organisationer
Stängde 29 januari 2020

Är ni en offentlig organisation med bra potential att använda artificiell intelligens och vill göra ett första innovationsprojekt? Då kan ni söka i detta erbjudande.

Starta er AI-resa!
Stängde 13 juni 2019

Denna utlysning är för er som vill göra ett första innovationsprojekt inom artificiell intelligens.

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2019-01053

Statistik för sidan