Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Starta er AI-resa för offentliga organisationer - hösten 2020

Är ni en offentlig organisation med bra potential för att använda er av artificiell intelligens, och som därför vill göra ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap och kapacitet inom området? Då är det här utlysningen för er.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Ett kortare projekt för att utvärdera, bygga kunskap om och demonstrera potentialen med AI. Projektet kan inbegripa t.ex. bearbetning av existerande data eller test av AI-funktioner med hjälp av Machine Learning (ML).

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till kommuner, regioner och myndigheter, men ej offentliga företag. Universitet, högskolor och institut kan delta som ”AI/ML-expert” men kan inte vara den part som startar sin AI-resa.

Hur mycket kan ni söka?

Max 500 000 kronor. I den här utlysningen krävs en medfinansiering på minst 50%.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vilgot Claesson

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 56

  Jenny Johansson

  Programassistent

  +46 8 473 30 13

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-02425

  Statistik för sidan