Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Individrörlighet för tillämpad AI, automation och datadelning - våren 2022

I det här erbjudandet kan ni söka finansiering för personrörlighet mellan Sverige och Frankrike, Tyskland, Kanada, USA eller Brasilien, i syfte att skapa samverkan och öka kunskapen om AI inom er organisation. Inkomna ansökningar kommer att bedömas löpande. Ambitionen är att vi ska meddela beslut senast två månader efter ansökan har skickats in.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Individrörlighet mellan svenska aktörer och aktörer i Frankrike, Tyskland, Kanada, USA eller Brasilien. Syftet med utlysningen är att öka organisationens AI-kompetens och inleda långvarigt samarbete.

Vem kan söka?

Företag, offentliga organisationer och forskningsorganisationer

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag som kan sökas är 500 000 kronor.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Var med och bidra till digital omställning

  Tillsammans möjliggör vi nya tekniska lösningar, nya samarbeten och nya sätt att använda data, där svensk innovation både blir en exportvara och bidrar till hållbarhet globalt. Viktiga perspektiv i är hållbarhet, internationalisering, standardisering och kompetensförsörjning.

  Läs hur vi möjliggör digital omställning och vad vi kan uppnå tillsammans.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni ansöka i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. På länken nedan finner ni blanketten Stöd av mindre betydelse, som ni bifogar i de fall det är aktuellt. Läs utlysningstexten för mer information.

  Under rubriken "Länkar" nedan finner ni blanketten "Stöd av mindre betydelse" som ni bifogar i de fall det är aktuellt. Läs utlysningstexten för mer information.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Kim Silvasti

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 40

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 13

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-04216

  Statistik för sidan