Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Funktionaliserade grafenkvantumpunkter som läkemedelsbärare

Diarienummer
Koordinator SHT Smart High-Tech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att utforska den potentiella användningen av grafenkvantpunktpunkter med hög renhet och exakt storlekskontroll för att fungera som potentiellt mRNA-leveranssystem. Vi har framgångsrikt förberett storlekskontrollerade grafenkvantpunkter med funktionell grupp på ytan. Som läkemedelsleveranssystem kan de binda till mRNA och leverera in i cellen.

Långsiktiga effekter som förväntas

För närvarande kan vi styra storleken på grafenkvantpunktpunkter i ett smalt område med förväntad funktionell grupp på ytan. mRNA är bundet till de funktionaliserade grafenkvantpunkterna och levereras framgångsrikt in i cellen. Hela systemet är ganska stabilt jämfört med referensprover. Förbättring av transfektionseffektivitet och minskning av toxicitet kommer att krävas i det framtida arbetet.

Upplägg och genomförande

Förstudien var ett samarbete mellan Astrazeneca, SHT och Chalmers. Vi har utvecklat funktionaliserade grafenkvantumpunkter för mRNA-läkemedelsleveranssystem. Det finns fortfarande problem som ska lösas, såsom transfektionseffektivitet och toxicitet. I det framtida arbetet måste vi optimera den funktionella gruppen för att göra den mer biokompatibel. Vi behöver en djup förståelse av den specifika reaktions- och frisättningsmekanismen mellan grafen och mRNA, och hur systemet fungerar inom cellmiljön. En systematisk studie av dessa aspekter förväntas ta 2-3 år.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03313

Statistik för sidan