Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Funktionaliserade grafenkvantumpunkter som läkemedelsbärare

Diarienummer
Koordinator SHT Smart High-Tech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen - hösten 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utforska den potentiella användningen av grafenkvantpunktpunkter med hög renhet och exakt storlekskontroll för att fungera som potentiellt mRNA-leveranssystem. Vi har framgångsrikt förberett storlekskontrollerade grafenkvantpunkter med funktionell grupp på ytan. Som läkemedelsleveranssystem kan de binda till mRNA och leverera in i cellen.

Resultat och förväntade effekter

För närvarande kan vi styra storleken på grafenkvantpunktpunkter i ett smalt område med förväntad funktionell grupp på ytan. mRNA är bundet till de funktionaliserade grafenkvantpunkterna och levereras framgångsrikt in i cellen. Hela systemet är ganska stabilt jämfört med referensprover. Förbättring av transfektionseffektivitet och minskning av toxicitet kommer att krävas i det framtida arbetet.

Upplägg och genomförande

Förstudien var ett samarbete mellan Astrazeneca, SHT och Chalmers. Vi har utvecklat funktionaliserade grafenkvantumpunkter för mRNA-läkemedelsleveranssystem. Det finns fortfarande problem som ska lösas, såsom transfektionseffektivitet och toxicitet. I det framtida arbetet måste vi optimera den funktionella gruppen för att göra den mer biokompatibel. Vi behöver en djup förståelse av den specifika reaktions- och frisättningsmekanismen mellan grafen och mRNA, och hur systemet fungerar inom cellmiljön. En systematisk studie av dessa aspekter förväntas ta 2-3 år.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03313

Statistik för sidan