Funktionaliserade grafenkvantumpunkter som läkemedelsbärare

Diarienummer 2018-03313
Koordinator SHT Smart High-Tech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen - hösten 2018

Syfte och mål

Detta projekt kommer att adressera det strategiska området biotech, i SIO Grafen-agendan. Projektet ämnar att utforska den potentiella användningen av grafenkvantpunkter med hög renhet och exakt storlekskontroll, för att fungera som ett potentiellt system för leverans av mRNA. Vi behöver förstå vilka nyckelparameterna är för grafen som läkemedelsbärare, baserat på ytmodifiering och funktionalisering av grafenkvantpunkter.

Förväntade effekter och resultat

Grafen-baserade nanomaterial har potential att användas som RNA-läkemedelsbärare genom funktionaliserade ytgrupper, och de antas ha lägre cytotoxicitet och högre effektivitet än traditionella läkemedelsleveranssystem. För närvarande står vi fortfarande inför några utmaningar med att kontrollera storleken och antalet lager för grafen för att hålla reproducerbara dimensioner och egenskaper. Inom genomförbarhetsstudien ska vi hitta ett sätt att få välkontrollerad, homogent distribuerad storlek och form hos grafenkvantpunkterna och se till att ytfunktionsgruppen är biokompatibel.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar tre samabetsapartners: AstraZeneca AB, SHT Smart High Tech AB och Chalmers. Projektet ska vara en sex månaders förstudie från 2018-12-01. Chalmers och SHT ska göra litteraturstudie för att granska det potentiella grafenmaterialet i läkemedelsleveranssystem. SHT kommer att förbereda grafenkvantpunkter och deras funktionalisering. Efter detta kommer de utvecklade materialen tas till AZ för att göra en preliminär karakterisering av grafen-RNA-komplexet. De slutliga resultaten kommer att utvärderas för att bestämma om vi ska gå vidare till nästa steg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.