Friskare sjukhusmiljö med antibakteriella produkter

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2013

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00920

Statistik för sidan