Healthier hospital environment by use of antibacterial products

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2013 - January 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Last updated 25 November 2019

Reference number 2013-00920

Page statistics