Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Friluftshälsa

Diarienummer
Koordinator DOTANK AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

I sverige finns ett stort problem med utbrändhet samtidigt som forskning visar att rörelse och att tillbringa tid utomhus har mycket positiv påverkan på stress. Projektet Friluftshälsa har visat att man med en affärsmodell byggd på upplevelseindustri kan skapa möjligheter för utbrända att tillbringa tid i naturen. Projektet har varit upskattat av deltagare och av arbetsgivare och resulterat i ett koncept som är färdigt att sprida vidare.

Resultat och förväntade effekter

Projektet Friluftshälsa har visat deltagare som är sjukskrivna på grund av utbrändhet upplever en positiv effekt av att genom stöd i form av struktur, transporter och ledning tillbringa tid utomhus. Deltagana upplever också att de genom utbildning och deltagande fått upp ögonen för att tillbringa tid utomhus samt anser att man kommer att fortsätta göra detta även efter projektet. Arbetsgivare upplever att Friluftshälsa är ett koncept som kan stödja återgång i arbete eller förhindra ytterligare sjukskrivning. Enkelhet och ett koncept som fokuserar på det friska har varit centralt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genoförts enligt plan med några mindre avvikelser. Testomgångarna har enligt deltagarnas önskemål genomförts under längre kalendertid och kortare tid per session. Projektet upplevde en svårighet att kombinera insäljning av konceptet till arbetsgivare samtidigt som man hämtade synpunkte från desamma. Vi har under projektet fått större förståelse för att en viktig aspekt är att vi underlättat deltagande genom till exempel transporter och förberedd förplägnad. Detta har tillsammans varit centralt för ett avslappnat och verkningsfullt deltagande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-00993

Statistik för sidan