Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens depåladdningskoncept - För en skalbar och snabb omställning av transportsektorn

Diarienummer
Koordinator Öresundskraft AB
Bidrag från Vinnova 2 710 605 kronor
Projektets löptid april 2022 - december 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektet ´Framtidens Depåladdningskoncept´ ämnar att verifiera ett skalbart värdeerbjudande och depåladdningskoncept med laddskenor. Konceptet ska vara det mest kostnadseffektiva för behovsägaren, smidigt att använda och möjliggöra för effektbalansering och flexibilitet. Målet är att tillsammans utveckla en attraktiv lösning som andra handels- och logistikbolag kan applicera i sin omställning till elektrifierade transporter, både vid nybyggnationer och i befintliga miljöer.

Förväntade effekter och resultat

En förväntad effekt är att nya koncept för laddning kan tillämpas för att påskynda omställningen mot ett fossilfritt transportsystem, där omställningen är både smart och resurseffektiv. Det gränsöverskridande samarbete medverkar till ett öppet och dynamiskt innovationsklimat, något som kommer påskynda omställningen till ett hållbart transportsystem. Ett förväntat resultat från projektet svara på de gemensamma branschfrågorna kring val av lastbilar, laddlösning och räknesnurror relaterat till faktorer så som plats, typ av transport, och kapacitetsförutsättningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av tre huvudskaliga arbetspaket. Första paket handlar om planering och dimensionering, innefattande kartläggning av laddbeteenden och anpassning av laddskenor för effektstyrning. I nästa paket testas och utvärderas laddkonceptet. Det sista arbetspaketetsyftar till att utreda resultat från testfasen och ge svar på de flesta frågeställningar, så som kostnadseffekter, effekter av effektstyrning samt möjligheterna att expandera depåladdningslösning inne på depå, och i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2022

Diarienummer 2022-00192

Statistik för sidan