Framtagning av medicintekniskt system för fotodynamisk tumörbehandling av prostatacancer

Diarienummer 2017-05341
Koordinator SPECTRACURE AB (PUBL) - SpectraCure AB
Bidrag från Vinnova 117 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram en förbättrad version av SpectraCures behandlingsinstrument som ska vara en kommersiell produkt. Målet är att kompetensförstärkningen ska leda till att projektet kan genomföras på ett lyckat sätt, samt att överföra kompetens inom produktutveckling av medicintekniska embeddedsystem till SpectraCures R&D-team.

Förväntade effekter och resultat

Den kommande produkten syftar till att bli effektivare, mindre, snabbare, billigare och mer anpassad för en kommande produktion och marknadsintroduktion. SpectraCures styrelse har identifierat detta som strategiskt viktigt för företaget och en förutsättning för att tekniken ska kunna marknadsintroduceras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas upp i följande arbetspaket: förstudie, design, implementation, verifikation. Konstruktion av elektronik, mekanik, och hårdvarunära mjukvara kommer att läggas ut på externa teknikkonsulter. Projektledaren som anlitas som kompetensförstärkning har erfarenhet av att arbeta med medicintekniska företag och produkter samt har ett stort kontaktnät för att säkerställa ytterligare resursförstärkning på ett kostnadseffektivt. Resursen kommer att förstärka R&D-avdelningen inom projektledning och utveckling i synnerhet inom embedded-teknik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.