Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtagning av medicintekniskt system för fotodynamisk tumörbehandling av prostatacancer

Diarienummer
Koordinator SPECTRACURE AB (PUBL) - SpectraCure AB
Bidrag från Vinnova 117 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att förstärka kompetensen hos företaget i framtagning av en ny version av bolagets produkt - ett medicintekniskt lasersystem för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörterapi. Projektet har genomförts på ett framgångsrikt sätt både i fråga om tekniska resultat och att värdefull kompetens har överförts till bolaget genom den kompetensförstärkning som projektpengarna delvis har finansierat.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till att ett stort steg har tagits mot lansering av en ny medicinteknisk produkt baserad på en ny teknisk plattform. Dessutom har kompetensen hos utvecklingsavdelningen förstärkts inom efterlevnad av standarder och regelverk, samt att det har knutits nya värdefulla kontakter inom industrin.

Upplägg och genomförande

Kompetenspersonen har arbetat som underprojektledare för delar av utvecklingsprojektet, med regelbunden avstämning med konsulter, företagets utvecklingsteam och övergripande projektledare. Upplägget har fungerat effektivt och resultaten från projektet visar att genomförandet har varit framgångsrikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 januari 2018

Diarienummer 2017-05341

Statistik för sidan