Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtagning av en app anpassad för att barn själva ska dokumentera och hantera digitala medier tryggt i förskolan.

Diarienummer
Koordinator PRION AB - SSE Business Lab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla en lösning som underlättar för förskolor att nå målen i nuvarande och kommande läroplanen kopplat till barns delaktighet i dokumentationen och utveckling av digital kompetens samt hantering av digitala medier. Projektet har framgångsrikt utvecklat en första version av ett dokumentationsverktyg anpassat för barn och personal i förskolemiljö.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit en ny mobilapp helt anpassad för att små barn själva ska kunna dokumentera, filma och fotografera på förskolan. Utöver barnappen har ett administrationsgränssnitt utvecklats i Prions app som är för förskolepersonalen, varifrån personalen kan kontrollera barnappen. Lösningen är anpassad för förskolans praktiska miljö och utgör ett hjälpmedel för förskolan att kunna nå strävansmålen i läroplanen. Den kommer kunna bidra till en ökad delaktighet för barnen i dokumentationen och hjälpa dem utveckla kompetens kring digitala verktyg och digitala medier.

Upplägg och genomförande

Vi gjorde tidigt en kartläggning över behoven av funktioner i appen genom intervjuer på telefon med förskolepedagoger över hela Sverige och via fysiska möten där det var praktiskt möjligt. Det gav oss en start för att kunna designa och bygga grundfunktionerna. Nästa steg var att bestämma vilka ytterligare funktioner appen skulle innehålla och då tog vi in ytterligare feedback både från befintliga och nya testare. Det var otroligt värdefullt för att få hjälp i avvägningarna mellan fler funktioner, enkelhet för barnen samt vad som ska ligga i barn- respektive förskolepersonalens app.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01021

Statistik för sidan