Framtagning av en app anpassad för att barn själva ska dokumentera och hantera digitala medier tryggt i förskolan.

Diarienummer 2018-01021
Koordinator PRION AB - SSE Business Lab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Digital kompetens blir allt viktigare i samhället och under skolgången. I förskolan läggs grunden för fortsatt skolgång. Projektets mål är att utveckla en lösning för att barn ska kunna träna sig använda digitala medier säkert på förskolan och göras delaktiga i sin egen dokumentation. Syftet är att ge förskolan ett effektivt verktyg för att uppfylla målen i läroplanen, öka kvaliteten och likvärdigheten inom förskolan.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet väntas blir en mobilapp anpassad för att barn ska kunna arbeta med foto och andra medier på förskolan. Lösningen ska vara anpassad efter förskolans praktiska förutsättningar och hjälpa pedagogerna uppnå strävansmålen i läroplanen. Förväntade effekter är ökad digital kompetens hos barnen och ökad delaktighet i den egna dokumentationen. Prions helhetslösning för digital dokumentation på förskolan och där barnappen kommer ingå, underlättar förskolors administration och samverkan med hemmet. Den leder till en bättre och mer likvärdig förskola för alla barn.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer börja med att intervjua förskollärare och barn kring behoven för att se hur appen ska utvecklas. Vi behöver utreda behoven kring funktioner såsom rörlig bild, ljud, tal andra interaktiva funktioner. Designa barnanpassade användargränssnitt och de tekniska förutsättningarna inklusive kopplingen till vuxen-appen Prion. Därefter ska vi utveckla lösningen. Sista fasen kommer vara att slutföra utvecklingen i nära samarbete med användare och säkra att lösningen fungerar som det är tänkt och fyller behoven.

Externa länkar

http://prionapp.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.