Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie kring regionala utbildningsinsatser - standardisering, ackreditering, immaterialrätt

Diarienummer
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE - SIS, Swedish Standards Institute
Bidrag från Vinnova 262 808 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering

Syfte och mål

Projektparterna Swedish Standards Institute (SIS), Svensk Elstandard (SEK), Svenska informationsoch telekommunikationsstandardiseringen (ITS), Patent- och registreringsverket (PRV), samt Swedac har under perioden 2018.04-2018-08 genomfört ett gemensamt arbete som syftar till att höja svenska intressenters kunskap om, och engagemang inom standardisering, ackreditering och immaterialrätt.

Resultat och förväntade effekter

Effekten av högre kunskaper och större engagemang inom standardisering, ackreditering och immaterialrätt är ett stärkt innovationssystem där standardisering, ackreditering och immaterialrätt fungerar som verktyg för att fortplanta innovationer på marknaden och därmed få ut resultaten av insatserna. Förstudien har visat på ett tydligt intresse för att genomföra utbildningsinsatser, och en plan för genomförande har tagits fram.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har dels arbetat fram ett utkast till innehåll för utbildningsinsatserna, och funnit en gemensam ansats. En stor del av arbetet har fokuserat på definiera målgrupper och sedan att finna lämpliga regionala arenor för att nå dessa målgrupper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 mars 2018

Diarienummer 2018-02066

Statistik för sidan