Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie för en nordisk provvägsanläggning

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Syfte och mål

Förstudien belyser tekniska och organisatoriska förutsättningar samt möjliga affärsmodeller och driftsformer för en provvägsanläggning, vilket innefattar hur den kan dels finansieras initialt dels över tid. Syftet med en fast provvägsanläggning är att erbjuda möjligheter för validering av kostnadseffektivare eller miljövänligare vägkonstruktioner. Anläggningen ger också möjlighet att studera eller validera nya underhållsåtgärder och tekniklösningar i en verklig trafikmiljö.

Resultat och förväntade effekter

Det föreligger stort intresse och mycket potential för en nordisk provvägsanläggning. Idag existerar väldigt få provvägsanläggningar i omvärlden. MnROAD är det enda testanläggning med möjlighet att leda trafiken och testa under verkliga trafikmiljö som är mycket omfattande. Evaluering av forskningsverksamheten på MnROAD har visat stora lönsamhet med en nyttjandekvot på ca 8,9 (vinster/kostnader) under första fasen. En provvägsanläggning som är anpassad till nordiska behov och förhållande vill alltså bidra till ökad produktivitet och ökad innovationsgrad i Sverige.

Upplägg och genomförande

Studien började med en omvärldsövervakning och kartläggning av befintliga demo- och testanläggningar. En närmare analys har redovisats tillgång och efterfrågan för att visa specifika behov och kommande förväntningar inom området. Analys av affärsmodell och organisation för liknade verksamhet har redovisat möjliga affärsmodeller för organisation, ägandet, drift och operation. Investeringskostnader för etablering och drift av en nordisk provanläggning under två femårsperioder har presenterats tillsammans med behov- och lönsamhetsanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 januari 2020

Diarienummer 2018-00670

Statistik för sidan