Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forestry Drone Digitization

Diarienummer
Koordinator Deep Forestry AB
Bidrag från Vinnova 256 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - maj 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

Viktiga resultat som projektet gav

Deep Forestry AB har utvecklat en hård- samt mjukvarulösning för klassifikation av skogsbestånd. I detta projektet har systemet testats under verkliga förhållanden med goda resultat. Genom att drönaren kan samla in data flera månader innan avverkning sker kan hela värdekedjan digitaliseras. En undersökning har utförts för att tydligt förstå vart värde kan tillföras genom hela den kommersiella värdekedjan inom skogsbruk. Projektparter har varit Deep Forestry AB, Rise Processum AB och Linköping Universitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten har varit mycket goda utifrån projektets ingående frågeställningar. Genomförbarhetsstudien visar i sin helhet på tydliga effektivitetsvinster och resursbesparingar genom hela värdekedjan för skogsbruk. Den utvecklade hård- samt mjukvaran visar på överraskande bra resultat där förväntade resultat har uppnåtts med minimal mängd ingående data. Den undersökning som har genomförts tillsammans med Rise Processum visar på vilka aktörer som ser ett behov samt vilka som kan vara aktuella för ett eventuellt uppföljningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i tre parallella arbetspaket: -verklig data har samlats in genom en fältstudie där objektet var ett skogsbestånd som stod inför slutavverkning, -I tätt samarbete med Linköping Universitet har mjukvara utvecklats för klassificering av typiska objekt i skogsbruk, -En undersökning har utförts där nyckelpersoner har intervjuats för att visa på behovet samt vart i värdekedjan tekniken kan bidra. Genomförande har varit effektivt där parterna har getts möjlighet att arbeta självständigt. Det samlade resultatet besvarar projektets ingående frågeställningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2020

Diarienummer 2019-02536

Statistik för sidan