Forestry Drone Digitization

Diarienummer 2019-02536
Koordinator Deep Forestry AB
Bidrag från Vinnova 256 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor