Förbättrade prestanda hos bromsskivor

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd UTMT
Bidrag från Vinnova 2 880 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - augusti 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI