FoodBite - Användande av blockkedjeteknik i livsmedelsförsörjningen med fokus på hållbara logistiktjänster

Diarienummer 2018-01115
Koordinator Youcal AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för hållbara livsmedelstransporter baserat på blockkedjeteknik och AI. Målsättningen med projektet är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av en global kommersiell tjänst för simulering, planering och implementation av blockkedjeteknik inom logistik och för spårning av hållbara livsmedelstransporter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall resultera i en prototyp genom vilken logistikföretag kan registrera och med full integritet tillgängliggöra information om en varas ursprung och miljöbelastning i logistikkedjan. Projektet har som mål att i samarbete med grossister och detaljister inom dagligvarubranschen göra informationen tillgänglig för konsumenten. Ett framgångsrikt genomförande av projektet möjliggör avsevärda effektivitetsvinster i logistikkedjan samtidigt som konsumenten får tillgång till verifierbar information om en transports miljöavtryck.

Planerat upplägg och genomförande

Foodbite baseras på Youcal ABs plattform Youcal PaaS. Youcal PaaS är en plattform som genom ett API möjliggör utveckling av blockedjebaserade applikationer med stöd för notifieringar, betaltjänster, AI, positionering, geografiska informationssystem och transaktionshantering. FoodBite utvcklas parallelt med Youcal och kommer både att bidra med och dra nytta av utvecklingen i plattformen. Som en del av utvecklingsarbetet kommer en fullt fungerande prototyp av Foodbite att tas fram av Youcals utvecklare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.