FoodBite - Användande av blockkedjeteknik i livsmedelsförsörjningen med fokus på hållbara logistiktjänster

Diarienummer 2018-01115
Koordinator Youcal AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Projektet Foodbite hade som huvudsyfte och mål att utreda förutsättningarna för användande av blockkedjeteknik vid utvecklingen av en global kommersiell tjänst för simulering, planering och spårning av hållbara livsmedelstransporter. Foodbite är idag en fullt användbar tjänst, tillgänglig för aktörer att genom webben och appar planera, registrera och spåra transporter. Projektet har introducerats till flera kommersiella aktörer och en aktiv vidareutveckling sker i dagsläget. Det initiala målet är därmed uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Foodbite har tagits emot mycket väl av marknaden. Blockkedjeteknik har under 2018 klivit fram som ett kostnadseffektivt, säkert och tillförlitligt sätt att hantera transporter på, det har bidragit till projektets framgång och positiva utfall. Foodbite är idag en fullt fungerande applikation som har testkörts av flera kommersiella aktörer, projektgruppen har efterhand utökas och vi ser goda förutsättningar för en framtida fortsatt utveckling tillsammans med universitet och externa aktörer. Projektets utfall är sammantaget över förväntan.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts huvudsakligen genom nyttjande av resurser vid Youcal ABs kontor i Örebro. Bidragande aktörer har varit Handelshögskolan vid Örebro Universitet, Arla Foods och Inkubera. Projektgenomförandet har präglats av ett agilt och pragmatiskt förhållningssätt till utvecklingsarbetet och de operativa utmaningar som har uppkommit. Inför den fortsatta utvecklingen av Foodbite kommer fokus att ligga på en tätare samordning mellan de olika projektaktörerna, något som vi räknar med skall förenklas av en dedikerad projektledare tilldelas projektet.

Externa länkar

Tjänsten Foodbite finns tillgänglig för registrerade användare. En offentlig hemsida är under utveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.