Food Venture & Partnering Days 2018

Diarienummer 2017-05250
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Jordbruk och Livsmedel, Göteborg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Food Venture & Partnering Days ska verka i linje med livsmedelsstrategins vision om en globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv livsmedelsbransch, bland annat genom att bidra till möjligheter för hållbar tillväxt genom att synliggöra startups behov och visa på möjligheterna med samarbeten mellan startups, industri och tillväxtkapital. Eventet ska arbeta med livsmedelsaktörer ur det breda perspektivet, vilket inkluderar produkter, tjänster och teknologier inom livsmedelsbranschen, och främja samverkan och tillväxt inom hela livsmedelskedjan.

Förväntade effekter och resultat

På Food Venture & Partnering Days skapas kontaktytor som på sikt kan leda till partnerskap. Ett exempel är IQ Chef och IBM, som träffades på eventet i maj 2017 och som i september annonserade sitt samarbete. Exempel på fler matchningar från tidigare år handlar om en livsmedelsproducent och ett startup i partnerskap för utveckling av teknologi; två olika startups i samarbete kring förädling av produkter; en investerare och ett startup förhandlar om potentiell framtida investering; en investerare och ett startup planerar samarbete för en specifik marknad.

Planerat upplägg och genomförande

Eventet sker i tre steg; 1.Ansökan och urval startups, industri och investerare 2.Pitchträningsevent med feedback från professionell panel sammansatt av relevanta representanter från industri och investerare 3.Huvudevent under två dagar innehållande Startup pitchar med feedback från panel Industri och investerare presenterar sina verksamheter, vad de är intresserade av samt ambitioner och arbetsmodell One2one-möten där deltagare ges möjlighet att på förhand boka in enskilda möten med intressanta parter.

Externa länkar

Food Venture & Partnering Days 2018

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.