Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Food Venture & Partnering Days 2018

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Jordbruk och Livsmedel, Göteborg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Övergripande syfte med eventet är att verka i linje med livsmedelsstrategins vision om en globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv livsmedelsbransch, genom att synliggöra startups behov och visa på möjligheterna med samarbeten med industri och tillväxtkapital och därigenom bidra till kommersialisering av innovativa, konkurrenskraftiga idéer. Mätbara mål (antal deltagare, möten och hur många som erhöll nya affärskontakter) uppfylldes över förväntan, därutöver visar feedbacken från deltagarna att eventet är en välbehövlig mötesplats för branschen.

Resultat och förväntade effekter

Via eventet har vi skapat initiala möten för att främja fortsatt dialog kring gemensamma utvecklingsbehov mellan startups, industri och investerare inom livsmedelsbranschen. Eventet synliggjorde både möjligheter med och utvecklingsbehov hos startups såväl som för industri/investerare, vilket vi ser är viktiga parametrar för utökad samverkan mellan aktörerna både på kort och lång sikt. I enkätuppföljning svarade hela 98 procent av deltagarna att man fått nya användbara affärskontakter under de två dagarna, vilket på sikt bidrar till möjligheter för hållbar tillväxt..

Upplägg och genomförande

Eventet skedde i tre steg; ansökan och urval; pitchträning med feedback från professionell panel och huvudeventet under två dagar. En viktig framgångsfaktor för eventet var samarbetet med relevanta finansiärer, medarrangörer och partners i planeringen av eventet. Via dem har vi kunnat säkerställa hög kvalitet på eventet genom att få in extern kompetens och nå relevanta aktörer. En annan stor del i framgången var att vi under eventet engagerade samtliga deltagare alla hade en roll, till exempel som panelmedlem, talare eller presenterande företag, ingen var ”bara” åhörare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2017

Diarienummer 2017-05250

Statistik för sidan