Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt:

Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Nästa bedömning om 5 veckor

Det här erbjudandet riktar sig till inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom Inkubationsstöd – excellens och Inkubationsstöd – erfarenhetsutbyte. Vi finansierar utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet. I det här erbjudandet kan ni söka löpande och bedömning sker vid tre tidpunkter som anges längre ner på sidan.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utveckling av inkubatorsystemet genom att ta fram gemensamma verktyg, metoder och strategier samt sprida lärdomar till andra inkubatorer

treklover2

Vem kan söka?

Inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom:
Inkubationsstöd - excellens
Inkubationsstöd – erfarenhetsutbyte

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Budget för utlysningen är 5 miljoner kronor per år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi finansiera projekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet. Endast de inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom ”Inkubationsstöd - Excellens” eller ”Inkubationsstöd – Erfarenhetsutbyte” kan söka.

  Vi prioriterar förslag som ökar samverkan mellan inkubatorer och ger bolagen effektivare tillgång till relevanta kundkontakter och kompetens, även internationellt. Vi vill också att förslagen ska ha förutsättning att komma flera inkubatorer till nytta.

  Med detta erbjudande vill vi uppnå:

  1. Gemensamma metoder och verktyg till nytta för det nationella inkubatorsystemet.
  2. Stärkt branschkompetens och branschnätverk som görs tillgänglig nationellt
  3. Ökad andel företag och projekt som initieras och drivs av kvinnor.  
  4. Ökad kund- och partnersamverkan mellan näringsliv och start-ups, och därmed oclså ökad kundfinansiering till inkubatorbolagen

  Vi ser gärna att projektet har flera projektparter. Bidragsmottagande projektparter förutom den bidragssökande koordinatorn kan vara andra inkubatorer och/eller andra relevanta aktörer utanför inkubatorerna.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här laddar ni ner den obligatoriska projektbeskrivningsmallen.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Carl Naumburg

  Utlysningsansvarig

  084733172

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  084733132

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag STIFTELSEN DALARNA SCIENCE PARK 484 000 kr Pågående 2019-02726
  Finansiella ekosystem runt inkubatorer Science Park Jönköping AB 762 500 kr Pågående 2018-04447
  The Yes Way LUND BUSINESS INCUBATOR AB 1 500 291 kr Avslutat 2017-05150
  Nationell ängelinvesteringsplattform för inkubatorer MINC i Sverige AB 1 135 000 kr Pågående 2019-01045
  The Yes Way LUND BUSINESS INCUBATOR AB 1 296 185 kr Pågående 2019-01046
  Bioeconomy inkubatorprocess, ett ekosystem för utveckling av tillväxtföretag inom Bioekonomiområdet Stockholm Innovation & Growth AB 1 000 000 kr Pågående 2018-02545
  Create STEP - Sustainable Team Entrepreneurship Program CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB 1 139 964 kr Avslutat 2017-05110
  Food Venture & Partnering Days 2018 RISE Research Institutes of Sweden AB 250 000 kr Avslutat 2017-05250
  Foodinova Krinova Aktiebolag 3 000 000 kr Pågående 2017-05168
  Dali - Start-up grundarprofilen Stockholm Innovation & Growth AB 585 000 kr Avslutat 2017-05544

  Andra satsningar för små och medelstora företag

  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02398