Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Det här erbjudandet riktar sig till inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom Inkubationsstöd – excellens och Inkubationsstöd – erfarenhetsutbyte. Vi finansierar utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet. I det här erbjudandet kan ni söka löpande och bedömning sker vid tre tidpunkter som anges längre ner på sidan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling av inkubatorsystemet genom att ta fram gemensamma verktyg, metoder och strategier samt sprida lärdomar till andra inkubatorer

Vem kan söka?

Inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom:
Inkubationsstöd - excellens
Inkubationsstöd – erfarenhetsutbyte

Hur mycket kan ni söka?

Budget för utlysningen är 5 miljoner kronor per år.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi finansiera projekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet. Endast de inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom ”Inkubationsstöd - Excellens” eller ”Inkubationsstöd – Erfarenhetsutbyte” kan söka.

  Vi prioriterar förslag som ökar samverkan mellan inkubatorer och ger bolagen effektivare tillgång till relevanta kundkontakter och kompetens, även internationellt. Vi vill också att förslagen ska ha förutsättning att komma flera inkubatorer till nytta.

  Med detta erbjudande vill vi uppnå:

  1. Gemensamma metoder och verktyg till nytta för det nationella inkubatorsystemet.
  2. Stärkt branschkompetens och branschnätverk som görs tillgänglig nationellt
  3. Ökad andel företag och projekt som initieras och drivs av kvinnor.  
  4. Ökad kund- och partnersamverkan mellan näringsliv och start-ups, och därmed oclså ökad kundfinansiering till inkubatorbolagen

  Vi ser gärna att projektet har flera projektparter. Bidragsmottagande projektparter förutom den bidragssökande koordinatorn kan vara andra inkubatorer och/eller andra relevanta aktörer utanför inkubatorerna.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här laddar ni ner den obligatoriska projektbeskrivningsmallen.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Carl Naumburg

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 72

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 32

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2017-02398

  Statistik för sidan