Flowtropolis

Diarienummer 2017-04050
Koordinator Flowtropolis AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Vi vill utvärdera hur en framtida arbetsplats skulle kunna fungera och se ut med hjälp av XR (eXtended reality). Vår tes är att det går att skapa väldigt goda och funktionella förutsättningar för bra arbetsplatser med hjälp av XR. Vi vill ta reda vad som krävs för att människor i framtiden vill jobba i XR. Vi vill göra ordentlig research och analys inför arbetet med produktprototypen. Det är bara genom att uppleva och testa produkten som vi kan samla in användardata att gå vidare i projektet.

Förväntade effekter och resultat

Att skapa förståelse för människor och kunna visa vad framtiden har att erbjuda i form av nya virtuella arbetsupplevelser. Finns det en produkt att tycka till om kommer folk att tycka. Vi hoppas att med prototypen och kunskapen som har ackumulerats under projektets gång kan leda oss framgångsrikt till nästa steg. Vi kommer att ha möjligheten att observera och lära oss ännu mer om vad vi måste göra för att marknaden ska vilja ha vår produkt i framtiden.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att börja med en research-fas där vi kan undersöka och kartlägga konceptet mer. Vi pratar med den tilltänkta målgruppen och bollar ideér ihop med dom. Vi landar i en första kravlista som passar den första prototypen. Vi testar och observerar när målgruppen provar prototypen och lyssnar på dom och försöker lära oss vad som behövs göras annorlunda i detta nya medium. Vi avslutar med att dokumentera våra lärdomar och sätter upp en plan för nästa steg utifrån vart vi står då.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.