Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flexibel och kostnadseffektiv sensor- och aktuatorplattform för smartare energieffektiviseringar

Diarienummer
Koordinator EMULSIONEN EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 209 391 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets högre syfte: ´Smartare kontrollsystem i byggnader för energieffektiviserings och hemautomationstjänster. Integrering av högre andel intermittent förnyelsebar energi i elnätet genom Demand Side Management.´ Projektgruppen har efter projektets genomförande bra förutsättningar att gå vidare med utvecklingen av produkter och tjänster som uppfyller målet. Det kommer ske i nya konstellationer som skapats tack vare projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Innan projektstart förväntades att mer fokus skulle ligga på att utreda förutsättningar för att i Steg 2 utföra produktutveckling av hårdvara för avläsning/kontroll av olika sensorer och aktuatorer. Denna utveckling sker dock redan och kan vara något som projektdeltagare ägnar sig åt framgent, det är dock inte riktigt utmaningen för att nå det högre syftet, fokus på ett Steg 2 projekt skulle ligga på faktisk utveckling av tjänsterna, affärsplanen och community-byggande för energieffektiviseringar som ´peak shaving´, styrning efter timpris och demand response aggregation.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med att koordinator gjorde en plan i 7 olika delar, med en ansvarig projektpart för varje. Planen diskuterades och justerades vid det första mötet. Lyckligtvis fann vi Kraftforum som blev en bra arena att vid två tillfällen pröva idéer, nätverka och katalysera inlärningsprocessen. Möten har främst skett online. Det hade sannolikt varit positivt för resultatet om ett eller två fler fysiska möten hade genomförts. Projektpart SwitchTech har inte ännu levererat utredning om hårdvaruaspekter som planerat. Enkätundersökning bland intressenter har genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04455

Statistik för sidan